MATURITA 2023 – ústna forma internej časti maturitnej skúšky

Milé maturantky, milí maturanti,

prajeme Vám úspešné zvládnutie ústnych maturitných skúšok. V prílohách nájdete podrobné informácie ku konaniu ústnej formy internej časti MS. Dôkladne si ich preštudujte.