Martin Murcko: Futbalstory

Dňa 23.05.2023 sa žiaci z tried I.CP, II.CP, III.AU a I.AN s vyučujúcimi Ing. Ľ. Hrbáňovou, Ing. I. Drahnovou, Mgr. A. Medviďovou a Ing. M. Korčekovou zúčastnili podujatia s názvom „Martin Murcko: Futbalstory“.

Hlavnou myšlienkou podujatia určeného predovšetkým pre žiakov – začínajúcich vodičov, je prostredníctvom premietania dokumentu o osude mladého a talentovaného futbalistu Martina Murcka, ktorého dopravná nehoda pripravila o plnohodnotný život a sľubnú kariéru, šíriť osvetu o dôležitosti dodržiavania pravidiel cestnej premávky.

Veríme, že táto akcia vyvolá u našich žiakov pozitívnu odozvu a aj vďaka nej sa zvýši bezpečnosť na cestách.

Ing. Magdaléna Korčeková