Lyžiarsky výcvik II. turnus

Aj tento školský rok sa žiaci Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline zúčastnili lyžiarskeho výcviku, ktorý je súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov stredných škôl ako kurz pohybových aktivít v prírode.

Dôležitou súčasťou lyžiarskeho výcviku je aj to, že prispieva k stmeleniu kolektívu, zvyšuje pohybovú zdatnosť, disciplinovanosť, samostatnosť a upevňuje hygienické návyky. Druhý turnus sa konal v termíne od 13. 02. 2023 do 17. 02.  2023 a zúčastnili sa ho žiaci I.BM, II.BM a I.AP.

Miestom konania lyžiarskeho výcviku sa stalo malebné prostredie Valčianskej doliny, konkrétne rekreačné stredisko SKI Snowland Valčianska Dolina. Ubytovanie bolo zabezpečené v tesnej blízkosti zjazdovky v ubytovacom zariadení Apartmány Humno – SKI Snowland Valčianska Dolina, čo sa stretlo s pozitívnym ohlasom.

Výcvik sa konal pod vedením Ing. Bystrík Nemčeka, PhD., ktorý bol zároveň aj inštruktorom lyžovania spolu s RNDr. Máriou Baníkovou. Inštruktorom snowboardingu bola Ing. Dagmar Valentová.

Štandardne boli žiaci na začiatku kurzu rozdelení do družstiev podľa výkonnosti. Lyžiarsky výcvik prebiehal podľa výcvikového plánu. Počas celého turnusu si mohli žiaci vychutnať nádhernú lyžovačku na zasneženej a dobre upravenej zjazdovke, ktorá bola sprístupnená dokonca aj počas večerného lyžovania, o ktoré tiež prejavili žiaci záujem. Súčasťou lyžiarskeho výcviku bola aj vhodne zvolená interaktívna prednáška so zdravotníkom, ktorý všetkým účastníkom hovoril o poskytovaní prvej pomoci. Žiaci si dokonca mohli vyskúšať poskytnutie pomoci na figuríne dospelého človeka. V strede týždňa sme si spravili aj popoludnie, počas ktorého sme absolvovali krásnu prechádzku. Tentokrát sme zvolili kombináciu jazdy lanovkou a pešej turistiky za čo sme boli odmenení naozaj krásnym výhľadom na prírodu Malej a Veľkej Fatry.

V posledný deň nášho pobytu boli pre lyžiarov i pre snowboardistov zorganizované preteky v slalome, kde si žiaci mohli zmerať svoje sily a prvé tri miesta boli ocenené. V priebehu celého turnusu nedošlo k žiadnemu zraneniu a žiaci sa vrátili domov s pozitívnymi pocitmi.

Vyhodnotenie pretekov v II. turnuse:

 LyžeSnowboard
1.miestoMaroš Kompán (I.BM)Dávid Tabaček (II.BM)
2.miestoGabriel Bitušík (II.BM)Miroslav Macháč (I.BM)
3.miestoMarián Machala (I.BM)Alexander Jančo (I.BM)

  Ing. Bystrík Nemček, PhD., vedúci lyžiarskeho kurzu