Krajské kolo Ekonomickej olympiády

V utorok 14. 02. 2023 postúpili štyria študenti z našej školy: Viktória Vontorčíková, Zuzana Rudinská, Matúš Brisuda z III. BP triedy a Matúš Šustek z III. AP triedy v rámci Žilinského kraja medzi 106 študentov s najlepšími znalosťami z ekonomiky do krajského kola  Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov.

Do školských kôl sa pritom zapojilo až  2112 súťažiacich. Krajské kolo olympiády sa konalo v Aule Žilinskej univerzity v Žiline.

Podujatie otvorila Ing. Monika Budzák, riaditeľka Ekonomickej olympiády na Slovensku. V úvode priblížila priebeh súťaže a poďakovala sa aj partnerom, ktorí olympiádu podporujú. Lokálnym podporovateľom je aj Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA.

Súťažný test pre žiakov  bol zložený zo 4. častí. V prvej časti bolo 5 testových otázok, v každej bolo treba zakrúžkovať jednu správnu odpoveď. Ďalšie 3 časti vyžadovali dôkladnejšie vypracovanie, bola v nich jedna grafická, druhá argumentačná a tretia výpočtová úloha. Na vypracovanie mali študenti vyhradených 45 minút.

Vyhodnotenie testov bude začiatkom apríla a veríme, že pre našich žiakov bude úspešné.