Slávnostné vyhodnotenie súťaže Jazykový WocaBee šampionát

Študenti II.BP triedy zo Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline dosiahli výnimočný úspech v učení sa cudzích jazykov.

V online Jazykovom WocaBee šampionáte zvíťazili v konkurencii takmer 50 tisíc žiakov a študentov z celého Slovenska a v slovíčkach tromfli zvyšných 3663 tried zapojených do súťaže. Študenti získali vďaka svojmu skvelému a zanietenému výkonu pre svoju školu aj hlavnú cenu – 2000 EUR na modernizáciu vyučovania. Suma sa skladá z viacerých zložiek – 800 € v hotovosti na modernú výučbu cudzích jazykov, 700 €  na nákup licencie aplikácie WocaBee a 500 €  vo forme poukážky na nákup dekoratívnych nálepiek na inspio.sk pre skrášlenie priestorov školy.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa konalo v pondelok 12. decembra 2022  za účasti pani riaditeľky našej školy Ing. Márie Vítovej, PhD., MBA, pani učiteľky anglického jazyka Mgr. Ivany Kubalovej, autora aplikácie WocaBee Ing. Michala Ošváta, WocaBee Marketing a PR Ing. Jany Čikelovej, MBA a našich víťazov. Študenti dostali okrem uznania aj vecné ceny od sponzorov. Víťazom patrí srdečná gratulácia a vďaka za ich odhodlanie a vytrvalosť pri učení anglických slovíčok.

Ing. Mária Vítová, PhD., MBA hodnotí úspech svojej školy nasledovne: „Teším sa z úspechu našich žiakov a tiež aj z práce a motivácie pani učiteľky. Už v samých začiatkoch tejto súťaže boli žiaci úspešní v rámci ich možností. Krok po kroku sa to zlepšovalo a tento rok sa to prejavilo v tom najlepšom ohodnotení v rámci našej krajiny. Škola sa vždy snaží a bude sa aj naďalej snažiť vytvárať podmienky pre svojich žiakov a pedagógov, aby mali možnosť sa zapájať do rôznych aktivít. Som rada, že niekto prišiel s inováciou vo výučbe slovíčok z cudzieho jazyka a využil čas mladých ľudí, ktorí trávia pri počítači, aj na niečo prospešné. Takže poďakovanie patrí aj samotným organizátorom súťaže.“

Organizátor súťaže a autor aplikácie WocaBee Ing. Michal Ošvát uviedol, že štvrtý ročník šampionátu bol výnimočný. „Nielen z pohľadu účasti, ale aj výkonov žiakov. Dosiahnuté počty bodov za učenie slovíčok už od okresného kola vysoko presahovali predchádzajúce ročníky. Tým najdôležitejším výsledkom je však pre nás motivácia všetkých zapojených žiakov a študentov zlepšovať sa v cudzích jazykoch a ich radosť z učenia. Rovnako sme veľmi radi, že sme mohli vďaka hlavnej cene 2000 EUR prispieť k modernizácii vyučovania na SOŠ dopravnej v Žiline.“

Celkové výsledky súťaže sú dostupné tu: https://www.wocabee.app/sutaz/.

Napísali o nás: