Vianočná atmosféra v triedach

Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc je typická vianočná výzdoba, ktorá dotvára čaro týchto sviatkov. Medovníky, osvetlenie, vianočné ozdoby či dekorácie zdobia samotný vianočný stromček, ale aj ďalšie časti našich príbytkov v tomto období.

Aj naším prianím bolo,  aby priestory našej školy taktiež  dýchali príjemnou vianočnou atmosférou. Školský podporný tím sa preto rozhodol vyhlásiť súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy. Každá trieda mala na jej skrášlenie 2 týždne.  Žiaci sa v priateľskom duchu, ale i  s veľkou dávkou súťaživosti pustili do vytvárania krásnych a kreatívnych ozdôb.

Dňa 16.12.2022 sa hodnotenia výzdoby tried ujala odborná porota v zložení: Ing. Juliana Duháčková (ZRŠ), PhDr. Oľga Okálová, PhD. (koordinátor Školského podporného tímu), Bc. Darina Grmanová (vedúca školskej jedálne) a Ing. Mária Hubočanová (technicko-hospodársky úsek). Určiť víťaza však nebolo vôbec jednoduché. Nakoniec porota rozhodla a určila nasledovné poradie tried:

1. miesto:  III.BP a I.AN

2. miesto: II.BP

3. miesto: I.BP

Víťazom gratulujeme a všetkým zapojeným triedam ďakujeme, že sa zúčastnili súťaže skutočne s plným nasadením, nehľadiac na čas a vynaloženú prácu, a svojou kreativitou a originalitou preniesli vianočnú náladu do celej školy.