Šachový turnaj ŽSK

Dňa 12. 12. 2022 si žiak Ján Matlák z I.BM triedy potrápil svoje logické myslenie pri napínavých šachových partiách v Šachovom turnaji ŽSK.

Súťažili žiaci stredných škôl v územnej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a prijímatelia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Cieľom súťaže bolo prelomiť generačné bariéry medzi juniormi a seniormi a poukázať na význam šachu pri rozvoji myslenia v každom veku.

Žiak Ján Matlák sa umiestnil na peknom 22. mieste.

Blahoželáme!!!