Odborná exkurzia – SPA Aphrodite Rajecké Teplice, Slovenský Betlehem Rajecká Lesná

Dňa 08. 12. 2022  sa žiaci  I.BP, II. BP a III. BP  s  Ing. Magdalénou Korčekovou a Ing. Janou Kostolnou  zúčastnili  odbornej exkurzie  – prehliadky SPA Aphrodite Rajecké Teplice.

Prírodné liečivé zdroje kúpeľov  tvoria základ kúpeľnej liečby. Ich rozmanitosť na jednom mieste dáva predpoklad komplexného pôsobenia na organizmus s dosahovaním ozdravných účinkov, navrátenia zdravia a harmónie.

Kúpeľným komplexom nás sprevádzal obchodný manažér kúpeľov  Ján Bučo,  ktorý nám poskytol mnohé zaujímavé informácie o hoteli, jeho histórii a súčasnosti. Postupne sme prešli ich časťami: Natural SPA, termálne bazény, saunový svet. Veľmi zaujímavá bola návšteva saunového sveta. Sauny sú umiestnené ako vo vnútornom, tak aj vo vonkajšom areáli a okolo nich sú bazény s rôznou teplotou a rozlohou.  Prezreli sme si aj reštauráciu Aphrodite Palace, reštauráciu Apolón a pre nás zaujímavý  Cabaret  Aphrodite, kde v trezore hotela tajne ukrývali v roku 1938 korunovačné klenoty českých kráľov.  

Získané informácie sú pre študentov obohatením odborných vedomostí nielen z teoretického, ale predovšetkým z praktického hľadiska pri zabezpečovaní kúpeľnýchubytovacích, stravovacích, kongresových a doplnkových služieb hotelového zariadenia.

Po krátkej prechádzke po  Rajeckých  Tepliciach  sme pokračovali do Rajeckej Lesnej, ktorá je známa svojím dreveným vyrezávaným Slovenským Betlehemom

Nádherná expozícia nezobrazuje iba Kristovo narodenie v meste Betlehem a jeho život, ale aj dejiny slovenského národa. Scéna Božieho narodenia sa nachádza uprostred diela a je začlenená do obce Rajecká Lesná. Okolo nej sú zastúpené všetky slovenské regióny svojimi najznámejšími miestami a pamiatkami. Hrady Devín, Bratislava, Trenčín, Orava, katedrály v Nitre, Trnave, Spišskej Kapitule, Košiciach a ďalšie. V pozadí sa týči Kriváň, jeden z tatranských štítov, ktorý je symbolom slovenskej krajiny. Každý návštevník zo Slovenska tu nájde kus zo svojho domova, jeho históriu a tradície.

Dielo, ktoré je 8,5 m dlhé, 2,5 m široké a 3 m vysoké,  zobrazuje práce a remeslá, ktorými sa voľakedy slovenský ľud zaoberal, jeho národné kroje, zvyky a spôsob života.

 Ing. Jana Kostolná, Ing. Magdaléna Korčeková