Netradičná hodina o Žiline v anglickom jazyku

Každý študent cudzieho jazyka, ktorý sa ho naozaj chce naučiť, by mal vedieť, že mozog si najlepšie zapamätá práve veci, ktoré preňho nie sú stereotypné. Preto je veľmi dôležité zatraktívniť a obzvláštniť výučbu, urobiť ju záživnejšou a inou. A tak sme teda doplnili našu výučbu anglického jazyka o zážitkové vyučovanie priamo v centre Žiliny.

V dňoch 23.11. a 30.11.2022 sa študenti maturitných tried IV.AP, IV.BP, IV.AM, IV.BM, II.AN zúčastnili pod vedením svojich učiteľov  Mgr. Kubalovej, Mgr. Panákovej, Mgr. Hruškovej a Mgr. Palúcha prehliadky mesta zameranej na maturitnú otázku  ŽILINA – MY HOMETOWN.

Cieľom tejto netradičnej formy vyučovania bolo spestriť vyučovací proces, vzbudiť u žiakov záujem o štúdium anglického jazyka, motivovať ich k snahe prehlbovať a rozširovať vedomosti z anglického jazyka. Hodina angličtiny bola vedená interaktívnym spôsobom, študenti pracovali s novou slovnou zásobou, vypĺňali vedomostný kvíz, ktorý si na konci odkontrolovali spolu s pani sprievodkyňou Andreou Loncovou. Najaktívnejší boli na konci exkurzie odmenení.  

Maturanti si po prehliadke odnášali nové skúsenosti s inou formou výuky, ktorá sa im veľmi páčila a bola pre nich zaujímavá. Táto zážitková hodina podporila rozvíjanie ich predstavivosti a hravou formou im bola priblížená história mesta, historické udalosti a osobnosti, ktoré v meste žili. Dozvedeli sa aj pikošky, ktoré nie sú bežne dostupné v bedekroch. Utvrdili sa v tom, že Žilina má veľmi  zaujímavú  históriu a dokáže jej návštevníkom veľa ponúknuť.