Fyzikálna súťaž

Dňa 05.decembra 2022 sa uskutočnil jedenásty ročník školského kola fyzikálnej súťaže, ktorého sa zúčastnilo 40 žiakov z tried študijných odborov, učebných odborov a z nadstavbového štúdia.

Súťaž sa uskutočnila formou online testu. V testových otázkach z viacerých tematických celkov si súťažiaci preverili svoje vedomosti z doterajšieho štúdia fyziky. Vyučujúcu Mgr. Annu Medviďovú  potešil  záujem našich žiakov o štúdium fyziky.

Vedomostná úroveň a preukázané vedomosti boli vyrovnané.

1.miesto:     Dominika Gregušová     II.BP     96,3 %

2. miesto:    Jozef  Strýček                 II.AP      92,6 %

3. miesto:    Richard Rzeszoto            II.AP      88,9 %

Ostatní súťažiaci budú mať výsledky zverejnené prostredníctvom EduPage. Ďakujem všetkým zúčastneným žiakom  a teším sa na budúci ročník súťaže.