Zenit v strojárstve

23.11.2022, približne mesiac po školskom kole, sa konalo krajské kolo súťaže Zenit v strojárstve.

Organizátorom bola Stredná odborná škola technická v Čadci. Našu školu reprezentovali víťazi súťaže u nás v škole:  Marek Gábor z II.AN a Jakub Kypus z II.AU.

Súťaž už tradične prebiehala v 2 častiach. Prvá – teoretická časť  preverila vedomosti žiakov formou testu. Druhá časť bola praktická, chlapci dostali technický výkres výrobku, ktorým bol zámok.  Každý zúčastnený mal možnosť ukázať svoju zručnosť, presnosť a schopnosť čítať technický výkres.

Tento rok sa nám v súťaži darilo. Marek Gábor obsadil krásne 2. miesto, k čomu mu srdečne blahoželáme. Náš druhý súťažiaci síce neobsadil popredné miesto, ale zo súťaže si odniesol cenné skúsenosti, ktoré bude môcť určite využiť niekedy v budúcnosti.

Zenit-licovanie