Stužková slávnosť IV.AP triedy

Uprostred uponáhľaných dní sa  stretli budúci maturanti zo IV.AP triedy spolu s triednou učiteľkou Mgr. Annou Medviďovou a ZRŠ Ing. Julianou Duháčkovou na  stužkovej slávnosti. 

Deň 16. november 2022 sa pre nich  navždy zachová v pamäti ako slávnostná chvíľa  – ako oslava mladosti, múdrosti, ľudského života v okamihu jeho najväčšieho rozkvetu.

Zelená stužka  – symbolická vstupenka do dospelosti… Nech je im nádejou najskôr na ceste k zelenému stolu, kde už onedlho zúročia svoje vedomosti a zručnosti, ktoré načerpali v našej škole, ale nech je pre nich nádejou, pokojom a šťastím aj po celý nasledujúci život.

V tento večer boli žiaci IV.AP triedy  mladými, elegantnými ľuďmi, odhodlanými priblížiť sa k bráne dospelosti. V slávnostnom  príhovore  predsedu triedy, Šimona Mazána, zazneli slová vďaky rodičom, triednej učiteľke, vedeniu školy i pedagógom. Po slávnostných príhovoroch ZRŠ – Ing. J. Duháčkovej a triednej učiteľky – Mgr. A. Medviďovej, zaznela študentská hymna  Gaudeamus igitur a nasledoval prípitok. Po slávnostnej večeri nastala chvíľa pre hudbu, tanec a zábavu, ktorá pokračovala aj po častuškách a rozbití pohára kvôli čriepkom šťastia.

Verím, že na tento slávnostný večer ostanú každému z účastníkov krásne spomienky.