Divadelné predstavenie DNA

Dňa 03.11.2022 sa žiaci Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline zúčastnili divadelného predstavenia s názvom DNA pod dozorom pani Mgr. Márie Sikorovej.

Divadelné predstavenie DNA odohrali študenti  4. ročníka  herectva zo Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. Hru napísal uznávaný medzinárodný dramatik Denis Kelly, ktorý napísal množstvo divadelných hier (Trosky, Po konci, Láska a peniaze, Siroty, Bohovia plačú….) a získal veľa prestížnych ocenení. Nemecký časopis Theater heute ho vyhlásil v roku 2009 za najlepšieho zahraničného autora.

Jeho hra s názvom DNA ponúka tvorcom, ale aj interpretom, veľkú mieru slobody pri inscenovaní tohto atraktívneho textu, dokonca v ňom autor píše, že mená a rod postáv nie sú záväzné, možno ich prispôsobiť potrebám inscenátorov.

Skupina tínedžerov sa v hre  dopustí niečoho veľmi zlého. Podľahnú panike a na čele s Philom sa snažia celú záležitosť ututlať. Na prvý pohľad výborný plán, ktorý sa zrodil vo Philovej chorej hlave,  má však aj svoje nedostatky…

Žiaci boli s inscenáciou  divadelnej hry veľmi spokojní a veríme, že si z nej  odniesli aj niečo do vlastného života.

Sebastián Ďubašík, IV.BM