Zenit v strojárstve

18.10.2022 sa konalo školské kolo súťaže Zenit v strojárstve.  Dvadsiateho tretieho  ročníka  sa zúčastnili žiaci z tried II.AN a II.AU.

Svoje sily si zmerali v dvoch častiach súťaže. Prvá časť – test – preverila  teoretické vedomosti  zúčastnených.  Otázky testu zahŕňali  prehľad zo všetkých predmetov zameraných na strojárstvo.

V druhej časti  súťaže chlapci vyrábali včelársky rozperák  podľa  dostupného technického  výkresu. Najskôr vypracovali technologický postup a následne  túto súčiastku vyrobili tak, aby boli nielen dodržané rozmery predpísané výkresom, ale aby bola aj funkčná a na pohľad esteticky opracovaná. Študenti s najvyšším počtom  bodov – Marek Gábor a Jakub Kypus postúpili do krajského  kola súťaže.