Kam na vysokú školu?

Dňa 20.09.2022 sa po 3. vyučovacej hodine  triedy IV. AP a IV. BM v sprievode pedagogických asistentiek – Mgr. M. Crhovej a Bc. E. Milotovej  zúčastnili exkurzie  s názvom KAM NA VYSOKÚ, ktorá sa uskutočnila v hoteli Slovakia v Žiline.

Táto prezentácia vysokých škôl má charakter roadshow, čiže každý deň sa koná v inom meste a skončí sa dňa 26.10.2022 v Poprade.

Na výstave sa  žiaci stretli so zástupcami slovenských a českých vysokých škôl:

 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v L. Mikuláši
 • Trnavská univerzita v Trnave
 • Žilinská univerzita v Žiline
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
 • Univerzita Komenského v Bratislave
 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Masaryková univerzita v Brne

Žiaci získali cenné informácie o zameraní štúdia na jednotlivých vysokých školách, podmienkach prijatia, o možnostiach uplatnenia sa po skončení školy na pracovnom trhu a boli im zodpovedané aj ďalšie dôležité otázky týkajúce sa štúdia.

Štvrtáci, ktorí majú záujem o vysokoškolské alebo pomaturitné štúdium sa tiež môžu pri výbere VŠ obrátiť na výchovnú poradkyňu – Mgr. Ivanu Kubalovú, ktorá im rada pomôže.

Mgr. M. Crhová

Bc. E. Milotová