Workshop zameraný na kritické myslenie a prevenciu šikanovania

Možno si ani neuvedomujeme, koľko príležitostí nás denne stretáva a vyžaduje našu schopnosť kritického myslenia.

Každý deň nás obklopuje svet ilúzií plný reklamy s dokonalými produktami, službami či názormi na zmenu nášho životného štýlu. Média chcú ovplyvňovať náš život a využiť nás vo svoj prospech. Kritické myslenie sa stáva čoraz väčšou nevyhnutnosťou. Vďaka Občianskemu združeniu ARCUS z Rajca a Mestu Žilina absolvovali žiaci I.AU, II.AM a III.BM našej školy dvojdňový program Mládež bez predsudkov, ktorý pozostával zo súboru poučných  aktivít zameraných na rozvoj kritického myslenia. Zaujímavé zážitkové aktivity boli tiež zamerané na prevenciu šikanovania a nenávistných prejavov v osobnej komunikácii medzi žiakmi a v ich komunikácii s inými ľuďmi. Žiaci sa na workshopoch naučili vzájomnému rešpektu, rozvoju sociálnych zručností a rozvoju kompetencií pre demokratickú kultúru. 

Mgr. Zuzana Žilinčíková

Mgr. Miroslava Crhová