Pomoc ženám a deťom v núdzi

Žiaci Roman Konštiak, Adam Čibenka, Marko Vallo, Samuel Baxa a Juraj Hlivka z 1. AN  triedy pravidelne navštevujú ubytovacie zariadenie SPP Hruštiny, kde sa aktívne zapájajú do prác a pomáhajú s mužskými prácami.

Pomáhajú tak ženám a deťom, ktoré sa ocitli v núdzi, a aspoň takýmto spôsobom sa im snažia uľahčiť život v tomto, pre nich, namáhavom období. Robia to v rámci svojho voľného času, čo je od nich veľmi ušľachtilé a chceme im za to úprimne poďakovať.  Ako povedala Matka Tereza: „Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“