MSI Dračí výzva

V dňoch 10.10. až 25.11.2021 sa uskutočnilo prvé kolo súťaže Dračí výzva. Do tejto súťaže sa zapojil aj jeden z našich žiakov  Patrik Vrabec zo IV. BM triedy.

Náplňou súťaže bolo vytvoriť prácu, ktorá mala slúžiť ako propagačný materiál pre značku MSI. So svojou prácou sa Patrik umiestnil na krásnom  1. mieste.  Získal úžasné výhry ako Balíček MSI alebo limitovanú edíciu herného setu. Okrem  výhier  mal  možnosť  podieľať sa na tvorbe zaujímavých projektov, herných  eventov  alebo  aktivít spojených s firmami ako Nutrend, MSI, DX Racer atď. Jedna z jeho prác vyhrala prvé miesto v hlasovaní divákov.

Po úspechu v prvom kole sa Patrik Vrabec zúčastnil aj druhého kola, ktoré sa konalo v dňoch 28.11. až 15.12. 2021.

Aj keď Patrik Vrabec už nie je žiakom našej školy,  veríme, že mu účasť v tejto súťaži pomohla, aby získal nové skúsenosti do budúcnosti.

Práce nášho bývalého žiaka si môžete pozrieť aj Vy.