Medzinárodný deň deti pre deti z Ukrajiny

Dňa 01. 06. 2022 sa v  spolupráci Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline a SPP a.s. zorganizoval Medzinárodný deň detí pre deti z Ukrajiny, pre členov ubytovacieho zariadenia SPP a.s. Hruštiny – Žilina.

Na tomto podujatí sa zúčastnilo približne 40 detí a 50 dospelých spoločne s pani koordinátorkou zariadenia  – Ing. Dagmar Kováčovou.             

O prípravu akcie  a program sa spoločne s pedagogickým dozorom postarali žiaci z   III. AP triedy zo Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline, spoločnosť Funny Jump. K programu prispeli aj starosta obce Zbyňov, pán Marián Miškovský s členmi hasičského zboru DHZ Zbyňov. Členovia DHZ Zbyňov si pripravili aktivity s ukážkami hasičskej techniky a súťaž so striekaním vody na cieľ. Do programu sa zapojil ukážkou svojej práce aj psovod – pán Ján Šrámek so psíkom Zorom. Podujatie sa zorganizovalo aj vďaka pani asistentke riaditeľa divízie majetkových účastí, Mgr. Viere Lužovej, a aj vďaka zamestnancom SPP a.s. , ktorí finančne prispeli na túto akciu.

Radoslav  Madleňák, III. BP