Letisko Žilina

V dňoch 20.06. a 21.06.2022 sa žiaci Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline z tried I. BP, II. BP, I.AP a II.AP zúčastnili exkurzie na letisku, ktoré sa nachádza v Dolnom Hričove.

Žiaci sa oboznámili s letiskom, priebehom leteckej prevádzky a mali možnosť nahliadnuť do lietadla Jak-40. Boli oboznámení so základnými postupmi a krokmi po príchode pasažierov na letisko, ako sú check-in a kontrola batožiny. Dostali aj možnosť odovzdať svoje veci, ktoré následne prešli letiskovou kontrolou. Tiež im bol umožnený náhľad do samotného detektoru príručnej batožiny, ktorý ukázal, čo sa v ich  batožine nachádza. Člen  hasičského zboru predstavil žiakom fungovanie zboru na letisku.

Keďže v blízkosti letiska  prebieha aj výcvik pilotov Žilinskej univerzity v Žiline, žiaci mali možnosť vidieť aj prilietať a vzlietať lietadlá. Prehliadli  si aj vyradený vládny špeciál, do ktorého si mohli nastúpiť a vyskúšať si, aký  je to pocit sedieť v lietadle, pozrieť si ako vyzerá kokpit pilota a podobne. Exkurzia na letisku bola zaujímavým obohatením a rozšírením teoretických poznatkov z odborných predmetov.

Ing. Monika Beňovská

Mgr. Mária Sikorová