Fotografická súťaž „Lepší svet – čistejšie ovzdušie“

 „Fotografia pre mňa nevyzerá, je to pocit.“ Ak nemôžete cítiť, na čo sa pozeráte, nikdy nesprostredkujete ostatným, aby pri pohľade na vaše obrázky niečo cítili. “ Don McCullin

Fotografická súťaž  s názvom „Lepší svet – čistejšie ovzdušie“ sa konala od 08.04.2022 do 09.05.2022 a bola určená  pre študentov stredných škôl na území Žilinského kraja. Do súťaže bolo predložených päťdesiat fotografií od dvadsiatich troch autorov. Organizačný výbor ich hodnotil  v máji 2022.

Do súťaže sa zapojil aj žiak Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline – Martin Zajac z III. BM triedy.

Súťaž „Lepší svet – čistejšie ovzdušie“ bude ukončená výstavou vybraných fotografií, ktorá bude nainštalovaná v priestoroch Žilinského samosprávneho kraja a bude trvať do 17.06.2022.

Fotografie od nášho študenta si môžete pozrieť aj vy 🙂