ZENIT v strojárstve

V dňoch 29. – 31. 03. 2022 sa náš žiak Marek Gábor – I. AN zúčastnil 22. ročníka celoštátnej súťaže ZENIT v strojárstve, ktorá sa  konala v priestoroch Strednej odbornej školy techniky a služieb v Brezne.  

Súťaž pozostávala z dvoch častí. V teoretickej časti súťažiaci  prezentovali svoje vedomosti formou testu. Druhá, praktická časť mala preveriť manuálnu zručnosť zúčastnených a schopnosť vytvoriť výrobok podľa technických  výkresov.  

V silnej konkurencii súťažiacich sa Marek umiestnil na veľmi peknom 4. mieste.  Umiestnenie nás teší o to viac, že sme sa vďaka nemu po prvý raz prebojovali až do celoštátneho kola tejto súťaže.  

Okrem samotnej súťaže podujatie sprevádzalo i množstvo ďalších akcií – prehliadka areálu školy, mesta Brezna a jeho okolia s breznianskou kalváriou. Prínosom je i nadviazanie nových  priateľstiev.

Dúfame, že i v budúcnosti  sa naši žiaci stanú účastníkmi podobných zaujímavých podujatí.