Pravda o drogách

Aj naším prianím je, aby sa pravda o škodlivosti drog dostala k žiakom skôr, ako sa k nim dostanú falošné a skreslené informácie.

Odborné a pútavé prednášky pod názvom Pravda o drogách boli v našej škole zrealizované dňa 27.4.2022 pre študentov prvých ročníkov.  Ich hlavným cieľom bolo, aby mladí ľudia  porozumeli tomu, prečo drogy nie sú pre nikoho skutočným riešením bežných problémov.

Prednášky boli mimoriadne kvalitné najmä vďaka osobnosti prednášajúceho p. Pavla Prekopa, prednášateľa Slovensko bez drog pre Žilinský kraj a okolie. Odbornú spôsobilosť hravo  prepojil s vlastnými skúsenosťami z oblasti psychológie mládeže. Podarilo sa mu tak nielen zaujať našich teenagerov, ale zároveň ich aj „nakazil“ svojou spontánnosťou. Študenti reagovali okamžite na všetky jeho  podnety a dávali  mu pozitívnu spätnú väzbu. V uvoľnenej atmosfére im nenásilnou formou vysvetlil riziká a negatíva užívania drog a zároveň ich primerane veku motivoval k správnym rozhodnutiam.

Forma tejto výchovno – preventívnej aktivity dievčatá a chlapcov veľmi oslovila, bez zábran sa aktívne zapájali do jej priebehu. Obrovskú spokojnosť vyjadrili i všetci prítomní pedagógovia.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.