Odkrývame tajomstvá nástrah

Besedy s príslušníčkami Mestskej polície Žilina sa v našej škole stali už neoddeliteľnou súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu. V dňoch 11.01.2022 – 18.01.2022 žiaci prvých a druhých ročníkov študijných a učebných odborov sa oboznámili v rámci prevencie  s rôznymi formami  protispoločenskej činnosti.

Za odborné  a pútavé prednášky ďakujeme ml. inšp. Marcele BenickejMartine Brezániovej, ktoré s našimi žiakmi hovorili na témy Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých a Drogy, drogová závislosť, drogový kufrík.

Aj naším prianím je, aby sa pravda o škodlivosti drog dostala k žiakom skôr, ako sa k nim dostanú falošné a skreslené informácie. Forma tejto výchovno – preventívnej aktivity dievčatá a chlapcov veľmi oslovila, bez zábran sa aktívne zapájali do jej priebehu.

Nešlo totiž len o konštatovanie faktov, ale boli doplnené aj príbehmi zo života, ktoré rozprúdili živú diskusiu. Zároveň pomohli našim žiakom lepšie sa zorientovať vo svete, ktorý je plný nebezpečenstiev a nástrah. Besedy boli zaujímavé, vedené na profesionálnej úrovni  a žiaci ich hodnotili veľmi kladne.

Uvádzame niekoľko vyjadrení našich žiakov:

Prednáška bola podľa mňa veľmi zaujímavá. Policajtka bola skvelá a mala v zásobe rôzne poučné príbehy. Určite by som privítal viac takýchto prednášok.

Na prednáške sa mi páčil milý a seriózny prístup pani policajtky. Rozprávanie cez zážitky a osobné skúsenosti celú prednášku oživilo.

Beseda bola veľmi poučná. Dozvedela som sa veľa nových informácií. Drogový kufrík  mal zaujímavý obsah,  v ktorom sme mali možnosť vidieť napodobneniny  najpoužívanejších drog. Taktiež sa mi páčili príbehy pani policajtky. Zistila som, že život policajtov nie je ľahký.

Príslušníkom mestskej polície ďakujeme a veríme, že spolupráca s nimi bude pokračovať i naďalej.