Pomoc obetiam trestných činov

Dňa 30.11.2021 som sa zúčastnila online  webinára s názvom  Obete trestných činov a osoby prvého kontaktuktorý organizovalo Fórum života. 

Prednášku viedla JUDr. Silvia Miškovičová, LL.M., ktorá sa venuje problematike obetí trestných činov v organizáciách poskytujúcich pomoc týraným deťom a/alebo ženám.

Cieľom online webinára bolo oboznámiť sa s legálnou definíciou pojmu obeť násilia, vedieť, ako takúto obeť identifikovať, čo obeť trestného činu prežíva, ako k nej pristupovať, ale aj to, na čo má táto osoba právo, ale predovšetkým to, ako jej poskytnúť odbornú pomoc.

Na záver  stretnutia sme diskutovali o prevencii násilia  a trestných činov. Účastníci diskusie sa zhodli na tom, že súčasná pandemická situácia spôsobila aj nárast trestných činov a domáceho násilia.