Najlepší autolakovník školy

Dňa 07. 12. 2021 sa konala súťaž s názvom „Najlepší autolakovník školy.“  Tejto súťaže sa zúčastnili žiaci druhého ročníka učebného odboru autoopravár – lakovník z II. AU .

Žiaci súťažili v dvoch disciplínach:

  1. vedomostná časť– počas nej každý žiak preukázal svoje vedomosti z odboru vypracovaním pasívneho testu s počtom otázok 30.
  2. poznávacia časť- v rámci ktorej mali žiaci zadané dve úlohy. V prvom zadaní mali k jednotlivým predpísaným procesom vypísať náradie, pomôcky a materiál, ktorý k danému procesu potrebujú. V druhom zadaní mali žiaci za úlohu napísať stručný technologický postup prípravy vozidla na striekanie plniča alebo na odstránenie hrdze

Náradie, pomôcky a materiál mali žiaci rozložené na stoloch, z ktorých si ich následne vyberali.

  1. miesto – Adrián Brťka
  2. miesto – Radoslav Nekoranec
  3. miesto – Patrik Hruška a Lukáš Remek

Víťazom srdečne gratulujeme a veríme, že svoje vedomosti a zručnosti preukážu aj v ďalšom štúdiu, či v lakovníckej praxi.