Mikulášska zbierka pre špeciálnu školu

V dňoch 15. 11. 2021 – 26. 11. 2021 sa 12 žiakov našej školy zúčastnilo programu Erasmus+ v Českej republike. Počas tohto pobytu absolvovali chlapci aj celodennú aktivitu v Ratibořiciach.

Stretli sa tam s rodinou, ktorej súčasťou je aj autistický chlapec v ich veku menom Ľuboško. Ten ich sprevádzal rôznymi aktivitami ako napríklad prechádzkou babičkiným údolím (známym z knihy od B. Nemcovej), jazdou na motokárach a naši žiaci prežili s celou jeho rodinou krásny a nezabudnuteľný deň.                                                               

Po takomto emotívnom zážitku sa naši chlapci spoločne rozhodli pomôcť a zorganizovali zbierku pre MŠ a ZŠ speciální – NONA o. p. s. Rašínová 313, Nové Město nad Metují, pretože práve túto školu navštevuje aj Ľuboško. Chlapci sa od Ľuboška dozvedeli, že dňa 03. 12. 2021  budú mať v škole Mikuláša, ktorý im ozvláštni vyučovanie. A preto  nakúpili pre 80 žiakov tejto školy krásne adventné kalendáre, ktoré im následne Mikuláš rozdá. Od našich chlapcov je to naozaj krásne gesto.

Je obdivuhodné, ako sa naši chlapci spoločne dokázali zachovať veľkoryso a dobrosrdečne. Uvedomili si, že treba pomáhať ľudom, ktorí to naozaj potrebujú a zaslúžia si to.  Veľa nielen mladých ľudí by sa mohlo inšpirovať týmto skutkom našich chlapcov. Pomoc je naozaj potrebná a nič nie je krajšie, ako vyčarovať úsmev na tvárach deťom, ktoré si v živote prešli už mnohými ťažkými udalosťami a aj týmto gestom im pripomenúť, že na nich myslíme a sú rovnako dôležití pre spoločnosť ako každý jeden z nás, zdravých.

Chlapcom veľmi pekne ďakujeme a vážime si to.

A ako škola sa určite radi zapojíme do ďalších takýchto zbierok.

https://www.facebook.com/1831307730439553/posts/3107590759477904/

https://fb.watch/9FPOlyX0do/