Celoslovenské kolo súťaže Jazykový WocaBee šampionát je za nami

Výbornú znalosť slovíčok v anglickom jazyku ukázali žiaci I.BP triedy v silnej konkurencii takmer 60 tisíc žiakov zo základných a stredných škôl na celom Slovensku.

Zvíťazili v okresnom i krajskom kole a postúpili do celoslovenského kola, v ktorom  počas súťažného týždňa 17.-24.11.2021 nahrali v priemere na žiaka denne 4591 WocaPoints (bodov) a tým získali 4. miesto. Výsledky celoslovenského kola naznačili, že konkurencia bola skutočne veľká! Pre nás tým najdôležitejším výsledkom vo WocaBee je však najmä motivácia žiakov a radosť z učenia.

O tom, že podali v celoslovenskom kole skvelý výkon,  svedčí aj to, že  medzi top 30 žiakmi Slovenska sú i naši žiaci:

  • 9. miesto: Filip Vavro – 117 011 WocaPoints  (denný priemer 14 626 WocaPoints) 
  • 13. miesto: Patrik Jakubik – 107 600 WocaPoints  (denný priemer 13 450 WocaPoints)       
  • 24. miesto: Anna Mária Danihelová – 57 645 WocaPoints  (denný priemer 7 206 WocaPoints).                                        

Týmto by som sa chcela úprimne poďakovať celej mojej triede. Oceňujem a chválim ich za fantastický, ba priam neuveriteľný výkon. Myslím si, že táto súťaž bola  nielen o učení sa slovíčok, ale aj o rozvíjaní schopností a charakterových vlastností. Každý deň posilňovali svoju zodpovednosť a vytrvalosť, pričom mnohí z nich prekonali sami seba. Okresné, krajské  a celoslovenské kolo zvládli bravúrne. Žiaci okrem nových slovíčok získali aj nové a užitočné zručnosti pre ďalšie učenie sa a prácu. Vyjadrujem im vďaku za úspešnú reprezentáciu školy, mesta, nášho okresu i  kraja.

Pred odchodom na dištančnú výučbu prebehlo slávnostné vyhodnotenie súťaže za účasti Ing. Juliany Duháčkovej. Zároveň si dievčatá a chlapci prevzali ceny za víťazstvá v okresnom a krajskom kole  –  predĺženie platnosti aplikácie o 2 mesiace, diplomy Wocabee okresní a krajskí šampióni, online kurz angličtiny v online aplikácii Langbee, proteínové tyčinky Mixit  a sladký balíček pre celú triedu od AntonToma.sk.

Touto cestou ďakujem aj Rade rodičovského združenia za poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie licencie, vďaka ktorej budú môcť naši žiaci využívať túto aplikáciu do konca školského roka 2021/2022.