Vyjadrujeme sa bez nenávisti

Témou vzdelávacieho workshopu s názvom Vyjadrujeme sa bez nenávisti, ktorý realizuje Mimovládna organizácia sídliaca v Kysuckom Novom Meste – SYTEV – bolo ukázať študentom ako urobiť svet krajším.

Spoločne sa na základe rôznych aktivít a otvorenej diskusie pozreli na to, ako sa vyjadrovať v diskusiách na internete, ale aj v reálnom živote tak, aby sme tým neubližovali iným ľuďom a neponižovali ich. Rozprávali sa aj o tom, ako zmeniť kultúru zmýšľania. Taktiež prebrali význam výrazov, medzi ktoré patria stereotypy, rasizmus, predsudky a diskriminácia.

Tento workshop absolvovali študenti z tried I.BP, II.BP, III.BP, IV.BP, II.BM, II.AU, III.AP, II.BM, ale aj niektorí študenti zo IV.AP a I.AN.

Účastníci workshopu sa spoločne zhodli na tom, že najčastejšími dôvodmi vedúcimi k  nenávistným prejavom voči človeku patrí jeho sociálna situácia, sexuálna orientácia, národnosť či etnická príslušnosť, vierovyznanie alebo dokonca aj známky v škole.

Študenti na základe spätnej väzby ukázali, že ich tento workshop a jeho aktivity veľmi zaujali. S nadšením sa zapájali do aktivít a prejavili záujem rozprávať sa spoločne na túto tému. Všetky skupiny boli aktívne, komunikatívne a nebáli sa prejaviť svoje názory.

                                                                                              Zuzana Píšová