Tvorivé dielne

Mimoriadne nadaní žiaci dosahujú výnimočné výkony v jednej alebo viacerých oblastiach.

Získavajú výborné umiestnenie v súťažiach skôr umeleckého charakteru, výtvarného, technického, hudobného, športového atď.

Aj naši ubytovaní žiaci zo Stavebnej školy nám nakreslili krásne nápady, kde ich šikovné ruky ukazujú ich zručnosť, ktorú zdedili.

Je to nádherný pocit, keď človek niečo dobré zdedí.

Nadaní žiaci potrebujú podporu svojho okolia a podnetné nielen rodinné, ale najmä školské prostredie.

Za ich sústredenosť, odbornosť a ich krásne nápady ďakujeme.

Autor, Bc. Janka Kabaštová