Príprava projektu a prezentácie v anglickom jazyku

Dňa 24.06.2021 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Príprava projektu a prezentácie v anglickom jazyku.

Súťaž bola zameraná na prípravu vlastnej prezentácie na tému, ktorú si žiak vylosoval. Pri tejto aktivite sa kladol dôraz na zručnosti IKT, keďže študenti si na základe zozbieraných informácií pripravili prezentácie o nimi vyžrebovanej téme. Tvorba prezentácie si vyžadovala od študentov nielen nájsť a spracovať zodpovedajúci obsah, ale aj ovládať zručnosti pri práci s informačno-komunikačnými technológiami a prácu s programom PowerPoint. Tieto zručnosti môžu študenti využiť pri zadaniach a prácach podobného typu aj na iných predmetoch.

Cieľom súťaže bolo zlepiť komunikačné kompetencie študentov v anglickom jazyku prostredníctvom vlastných prezentácií. Svoje výstupy prezentovali pred ostatnými súťažiacimi a odbornou komisiou, ktorú tvorili Mgr. Ivana KubalováMgr. Paula Panáková. Mnohí študenti sú schopní pripraviť veľmi kvalitné práce, ale chýbajú im skúsenosti s ich prezentáciou. Týmto spôsobom sme im umožnili, aby sa rozvíjali aj v tejto oblasti.

Veríme, že sa našim študentom súťaž páčila a podobnej akcie sa zúčastnia aj budúci školský rok.

VÝSLEDKY:

Kategória 2.ročníky študijných odborov:

PoradieTriedaMeno
1.II.AMViliam Herco
2.II.BPRadoslav Madleňák
3.II.BPMartin Hanuliak

Kategória 3.ročníky študijných odborov:

PoradieTriedaMeno
1.III.AMPeter Kubala
2.III.APDominik Hurka