ŠTÚDIUM NA AKADÉMII PZ V BRATISLAVE 2021/22 – KADET PZ

Obraciame sa na vás s prosbou o sprostredkovanie informácie k prijímaciemu konaniu naAkadémii PZ v Bratislave 2021/22 na dennú formu štúdia v študijnom programe bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku (BOOM) v služobnom pomere KADET PZ predovšetkým študentom maturitných ročníkov, výchovným poradcom škôl, príp. iným kompetentným osobám pre poradenstvo k vzdelávaniu.


 Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na:
https://www.akademiapz.sk/štúdium-na-akadémii-pz-v-bratislave-202122-kadet-pz
a na https://www.facebook.com/apzba.


 Ďakujeme za spoluprácu a prajeme úspešný rok 2021.

Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Academy of the Police Force in Bratislava

Sklabinská 1
835 17 Bratislava
Slovakia