Deň otvorených dverí na FPEDAS, Žilinská univerzita

dovoľujem si Vám opäť poslať oznam o konaní Dňa otvorených dverí na našej fakulte, na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý sa tento rok bude konať ONLINE formou dňa 12. 2. 2021 od 10.00 h.

Deň otvorených dverí organizujeme aj tento rok, pretože:

Ø  Je v našom záujme  poskytnúť čo najviac informácií o možnostiach štúdia na našej fakulte a odpovedať na otázky Vašim študentom.

Ø  Sme fakultou, ktorá  má dlhodobú tradíciu, poskytuje vysokoškolské štúdium už 67. akademický rok.

Ø  Sme fakultou, ktorá poskytuje ako jediná na Slovensku i v ČR  komplexné vysokoškolské vzdelanie v oblasti dopravy a spojov.

Ø  Sme fakultou, ktoré poskytuje taktiež vysokoškolské vzdelanie v oblasti ekonomiky, marketingu a riadenia dopravných, spojových podnikov a podniku všeobecne.

Ø  Uplatniteľnosť našich absolventov v praxi je viac ako 95%.

Dovoľujem si Vás láskavo požiadať o preposlanie  tejto informácie Vašim študentom, a zároveň požiadať o poslanie priloženého plagátu a podmienok na prijatie na štúdium na našu fakultu.

Bližšie informácie sú zverejnené na našom webovom sídle: www.fpedas.uniza.sk