Koľko lásky sa vmestí do krabice od topánok?

Na Slovensku funguje už tretí rok zbierka, do ktorej sa môže zapojiť každý človek. Stačí naplniť krabicu od topánok maličkosťami, ktoré môžu potešiť babičku alebo deduška v domove dôchodcov. Darček od zapojených ľudí do akcie môže byť jediným darčekom, ktorý tento rok dostanú.

Do  celoslovenskej zbierky sme sa zapojili aj my, zamestnanci našej školy a žiaci III. AP prostredníctvom triednej učiteľky, pod záštitou zamestnancov školského internátu.

S láskou sme pripravili 37 balíčkov a odovzdali kontaktnej osobe, ktorá darčeky doručí do sociálnych zariadení ZPS a DS Jesienka, Bytča, DSS Hrabové, ZPS Petrovice, ZOS Predmier, DSS Štiavnik, DD a DSS Terchová, CSS Fantázia, Horný Vadičov, Dom pokoja Ž. Bosniakovej, Teplička nad Váhom.

Do krabičiek sme vložili niečo voňavé, niečo sladké či slané, niečo na čítanie či na zahriatie, niečo na pamiatku či ručne vyrobené. Keďže odovzdávanie krabíc osobne sa tento rok neudeje, do krabičiek bol pridaný aj napísaný pozdrav či kresba.

Dúfame, že sme aspoň takouto pozornosťou potešili seniorov v našom kraji, ktorí najmä v týchto časoch potrebujú lásku a pozornosť.