Deň otvorených dverí na UPJŠ Košiciach

Vážená pani riaditeľka,

vážený pán riaditeľ,

z poverenia rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. si Vám v prílohe tohto mailu dovoľujem zaslať pozvánku na virtuálny Deň otvorených dverí, ktorý UPJŠ organizuje online na Facebooku 25. novembra 2020 o 10:00. Zúčastniť sa ho môžu aj Vaši študenti, stačí, ak sa prihlásia v podujatí na Facebooku (https://bit.ly/VirtualnyDOD_UPJS).

Za Vašu ochotu šíriť informáciu o možnostiach vzdelania Vašich žiakov Vám vopred ďakujeme.