Preventívne protidrogové prednášky

Dňa 25. 09. 2020 absolvovali v rámci vyučovania  žiaci prvých ročníkov študijných a učebných odborov z tried I. AP, I. BP, I.  AM, I. BM, I. AU a žiaci z II. AU a II. BU preventívne protidrogové prednášky, ktoré pre nich pripravilo občianske združenie Bez drog. Členovia tohoto OZ cestujú po celom Slovensku a vysvetľujú žiakom základných a stredných škôl, v čom sú jednotlivé drogy pre nich nebezpečné, ako pôsobia na mladý organizmus a prečo je lepšie sa im vyhnúť.

 Pán Peter Remper oboznámil žiakov s účinkami marihuany, extázy, kokaínu, metamfetanínu, LSD, ale aj bežne dostupných drog, akými sú na Slovensku alkohol a lieky proti bolesti. Popísal im ich krátkodobé aj dlhodobé účinky, porozprával im o prípadoch, s ktorými sa počas svojej práce stretol a odpovedal na ich zvedavé otázky.

 Na záver prednášok žiaci dostali aj informačné brožúry so základnými faktami o jednotlivých drogách, v ktorých si môžu prečítať o  zvýšenom riziku nespavosti, halucináciach,  slabej koordinácii, o poškodení srdca, pľúc, či mozgu u pravidelných konzumentov drog.

Veríme, že prednášky splnili svoj účel, pretože skutočným riešením je poznať fakty, nie začať užívať drogy.