Projekt „ Rodný môj kraj“

Na jeseň školského roka 2019/2020 vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica projekt pre študentov stredných škôl pod názvom „Rodný môj kraj“ zameraný na prezentáciu regiónu, mesta či obce prostredníctvom krátkeho audiovizuálneho dokumentu. Projekt bol súčasťou širšieho projektového cyklu „Mladí používatelia – nové médiá,“ ktorého cieľom bolo podporiť kompetencie informačnej, digitálnej a mediálnej gramotnosti stredoškolákov.

Do tohto pilotného ročníka projektu sa prihlásili žiačky z II.BP – Rebeka Haluzová a Viktória Rajteková a zvolili si región Terchová, o ktorom s pomocou Ing. D. Valentovej vytvorili krátky film.

Vyhodnotenie všetkých prihlásených prác v počte 28 sa uskutočnilo koncom mája. Naše dievčatá získali vecné odmeny a diplom, pretože ich projekt bol spolu s prácou zo školy  z Prešova zaradený medzi práce, ktoré spĺňali obsahové požiadavky.

Ďakujeme im  za námahu a veríme, že aj v budúcnosti budú takto pekne prezentovať našu školu.