Kariérny workshop

Ako svojím životopisom či motivačným listom zaujať budúceho zamestnávateľa? Viete, ako sa pripraviť na pohovor nielen tak, aby ste nič nepokazili, ale hlavne, aby ste na ňom zapôsobili a vaša šanca na získanie pracovného miesta sa tak zvýšila?

Životopis je prvý dokument, ktorý sa dostáva do rúk vášho potencionálneho zamestnávateľa, je vaším prvým kontaktom so spoločnosťou, v ktorej chcete pracovať. Jeho úlohou je predstaviť vás, vaše vzdelanie,  doterajšiu kariéru a skúsenosti.

     Cieľom motivačného listu je ukázať, prečo práve vy ste ten pravý kandidát na pracovnú pozíciu.

     Na tieto, ale i mnohé iné otázky odpovedali študentom IV.AM, IV.BM, IV.AP, IV BP a II. AN triedy dňa 30.01.2020 skúsení odborníci z praxe, a to pán Ľubomír Dranga a vedúci pracovník oddelenia ľudských zdrojov z firmy KIA Slovakia na kariérnom worshope.

     Obaja fundovane odpovedali na zvedavé a početné otázky žiakov a poskytli im mnoho praktických rád, ktoré žiaci využijú, či už pri písaní životopisu, motivačného listu, či pri príprave na pracovný pohovor tak, aby na ňom čo najlepšie zapôsobili.

    Z úst školiteľov zazneli i slová chvály nielen za výbornú organizáciu workshopov, ale i za disciplinovaných a zvedavých študentov.