Exkurzia na Vodné dielo Žilina

Dňa 11. 02. 2020 sa žiaci z triedy II.AU  zúčastnili exkurzie na  Vodné dielo Žilina. Do dnešného dňa  poznali  VD len  ako miesto oddychu Žilinčanov. Teraz však mali možnosť pozrieť sa i do vnútorných priestorov elektrárne.

Dozvedeli sa, že pri výstavbe vodného diela bola zaplavená takmer celá časť  žilinskej mestskej časti Mojšova Lúčka, celá miestna časť Hruštiny a tri domy v obci Mojš. Namiesto zaplavených domov boli vybudované nové domy .

Okrem histórie sa žiaci dozvedeli, že Vodné dielo Žilina je vybudované hlavne na výrobu elektrickej energie a zásobovanie priemyselných podnikov v Žiline technologickou vodou.

Vodná elektráreň  Žilina, ktorá je súčasťou VD, dodáva zhruba 4 percentá celkovej produkcie elektrickej energie vyrobenej vo vodných elektrárňach na Slovensku. Pracujú v nej dve vertikálne Kaplanove turbíny, každá s výkonom 36 MW. Súčasťou vodného diela sú dve malé vodné elektrárne, ktoré slúžia predovšetkým na pokrytie jeho vlastnej spotreby. Zaujímavé je  riešenie migrácie vodných živočíchov cez priehradný múr. Na VD ho  vyriešili  biokoridorom, ktorý umožňuje voľný pohyb po rieke.