Vianoce – čas lásky a pokoja

Vianočný čas topí ľady v srdciach a prináša radosť a lásku do každého domu.

Vianoce sú však i obdobím zhonu a príprav. Vyberáme darčeky, pečieme vianočné dobroty, robíme veľké upratovanie. Často sa nestihneme ani zastaviť a prehodiť pár slov so svojimi známymi.

Dňa 20.12.2019 sa učitelia našej školy rozhodli stráviť predvianočné chvíle spolu so svojimi žiakmi. Navštívili rôzne kultúrne inštitúcie: Považskú galériu umenia v Žiline, Burianovu vežu a Rosenfeldov palác. Ďalší sa ponorili do atmosféry krásnych Vianoc pri sledovaní romantickej komédie Last Christmas.

Na záver sa všetci stretli na vianočných trhoch a zaželali si pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia v roku 2020.