Súdny spor

V pondelok 13. januára 2020 sa študenti III.AP s pani učiteľkou Mgr. M. Sikorovou zúčastnili hlavného pojednávania vo veci obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe ciest vedenom na Okresnom súde v Žiline.

Väčšina študentov bola na súde prvýkrát. Pred začatím súdneho konania oboznámila pani sudkyňa všetkých zúčastnených s pravidlami správania sa v súdnej miestnosti, ako aj s obsahom prejednávaného trestného činu.

Po otvorení pojednávania predniesol prokurátor obžalobu. Na pojednávaní boli okrem obžalovaného vypočutí aj traja svedkovia. Obžalovaný mal svojho obhajcu. Ten podrobne rozobral prípad a dôkazy, ktorými obhajoval práva obžalovaného. Keďže v súdnom konaní bolo potrebné rozšíriť dokazovanie, pani sudkyňa JUDr. Silvia Hrnčiariková prípad odročila za účelom predvolania svedka a vykonania ďalšieho dokazovania.