Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

Angličtina – druhý najrozšírenejší materinský jazyk na svete a aj hlavný dorozumievací jazyk rôznych oblastí sa stala opäť nástrojom na porovnanie jazykových vedomostí a zručností mladých talentov.

Študenti stredných škôl, pre ktorých je angličtina bežnou komunikačnou zložkou sa 15. januára 2020 predviedli pred odbornými komisiami na Gymnáziu v Bytči v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v niekoľkých kategóriách, Peter Kubala z II.AM reprezentoval našu školu v kategórii 2D. Medzi svojimi rovesníkmi sa “nestratil”, dosiahol krásny výsledok – 5.miesto.

Srdečne mu blahoželáme! Veríme, že táto skúsenosť ho bude motivovať k prehlbovaniu nadobudnutých vedomostí a svojím úspechom inšpiruje aj ostatných žiakov našej školy.