Ikigai a Project Canvas

Workshop, ktorého sa zúčastnili žiaci II. BP  im  predstavil interaktívnou formou 4 otázky Ikigai, ktoré im pomôžu  lepšie sa zamerať na svoje silné a slabé stránky a hľadanie správneho smeru svojho zamerania. Následne po zadefinovaní záujmov, cieľov a potrieb spoločnosti sa žiaci  presunuli  k metóde Project Canvas – predstavenie vizuálnej pomôcky pre plánovanie projektov a možnosti ich využitia na strednej alebo  vysokej škole.

Pomocou Projectu Canvas  (vizualizovanie projektu so všetkými potrebnými elementami na papier) sa žiaci naučili ako  prenášať projekty do praxe.

Workshop nám rozšíril poznatky v oblasti vytvárania projektov, sebapoznávania  a budovania sociálnych vzťahov.