Vianočná Viedeň

Dňa 26. novembra 2019 sa 48 žiakov z I.AP, I.BP, II.AP, II.BP, III.AP, II.BM, III.BP a IV.AP spolu s pedagogickým dozorom Mgr. Annou Medviďovou a Ing. Janou Kostolnou zúčastnilo kultúrno-poznávacej exkurzie vo Viedni.

Prehliadka centra mesta začala návštevou Umelecko-historického múzea, ktoré patrí medzi najvýznamnejšie múzeá na svete. Múzeum uchováva vzácne zbierky od dôb starovekého Egypta až do konca 18. storočia. Jeho interiér je veľmi dekoratívny, obložený mramorom, zdobený zlatom, ornamentami a nástennými maľbami. My sme si užili výstavu výtvarných diel benátskych, flámskych, holandských a nemeckých majstrov zo 16. a 17. storočia. Medzi najcennejšie exponáty patria diela Bruegela, Vermeera, Rembrandta, Raffaela, Caravaggia, Velázqueza a diela talianskych maliarov z obdobia baroka. 

Po návšteve pútavej expozície sme obdivovali historické centrum vianočnej Viedne. Pešia prehliadka nám ponúkla mnoho zaujímavých objektov: gotickú katedrálu – Dóm svätého Štefana, rakúsky parlament, Viedenskú štátnu operu, romantické stredoveké uličky a mnohé iné. Pravú vianočnú atmosféru sme zažili na Chriskindlmarkt pri radnici, jednom z najväčších a najznámejších vianočných trhov vo Viedni. Stromy v okolí Radničného parku mali nádhernú svetelnú podobu a žiarili slávnostným leskom. Nechali sme sa zlákať na vianočný punč v rozmanitých variáciách, koláče, nádherné vianočné ozdoby, doplnky a hračky z dreva i keramiky a vo vyše 154 stánkoch sme sa inšpirovali nápadmi na vianočné darčeky. Pri vôni vianočných cukroviniek a šálke horúceho punču sme pocítili nefalšovanú predvianočnú náladu.

K celkovej pohode počas poznávacej expedície prispelo i príjemné jesenné počasie, ktoré bolo naším príjemným spoločníkom.