Finančná sloboda – Naučme sa pracovať s peniazmi

Dňa 16.12.2019 sa žiaci III.AP zúčastnili vzdelávacej aktivity finančnej spoločnosti  OVB Allfinanz Slovensko, ktorá sa konala v priestoroch firmy. Jej cieľom bolo zvýšiť finančnú gramotnosť študentov.

Projekt finančnej gramotnosti realizuje najväčšia finančná sprostredkovateľská spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a. s. Ide o nekomerčnú a neziskovú aktivitu tejto finančnej spoločnosti, ktorej cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť na základných, stredných či vysokých školách.

OVB Allfinanz Slovensko pripravila pre študentov stolovú spoločenskú hru na zlepšenie finančnej gramotnosti. Počas hry s certifikovaným lektorom Martinom Tomčalom, finančným poradcom spoločnosti, sa žiaci v  skupinách starali o finančné plánovanie fiktívnej rodiny Peniažkovcov. Každá skupina dostala do svojej starostlivosti manželský pár vo veku 30 rokov a prechádzala  s nimi 30 rokov ich života. Uzatvárala im finančné produkty, čelila rôznym nástrahám života. Žiaci mali možnosť vkladať peniaze na termínovaný účet, investovať peniaze do podielových fondov. Tiež mali k dispozícii stavebné sporenie a mohli sporiť v doplnkovom dôchodkovom sporení. V prípade nedostatku peňazí si mohli zobrať hypotekárny úver na zabezpečenie bývania pre rodinu, o ktorú sa starajú či spotrebný úver. Čo sa týka poistných produktov, k dispozícii mali kapitálové životné poistenie a poistenie trvalých následkov úrazu. Mohli si poistiť aj nehnuteľnosť a domácnosť.

Produkty v hre mali veľa vlastností reálnych produktov, preto sa pri rozhodovaní vychádzalo z reálneho sveta a podmienok. Účelom hry bolo splniť všetky ciele rodiny:

  1. vlastná nehnuteľnosť na bývanie
  2. veľký cieľ rodiny (napr. vzdelávanie detí, dovolenka, chata…)
  3. najväčší a hlavný cieľ – finančná nezávislosť aspoň vo veku 60 rokov rodičov

Táto hra poskytla žiakom pútavý herný zážitok založený na praktických informáciách z osobných financií, ktoré im pomôžu v reálnom živote. Formou osobného zážitku a vlastnej skúsenosti sa zoznámili s problematikou dnešného finančného sveta.