Exkurzia KIA MOTORS SLOVAKIA s. r. o.

Dňa 26. 11. 2019 sa žiaci II.AM a III.BM triedy zúčastnili exkurzie v závode Kia Motors Slovakia v Tepličke nad Váhom.

V spoločenskej miestnosti Kia Motors nás privítala p. Holienková, žiaci boli poučení o správaní sa v závode, o bezpečnostných predpisoch a zákaze fotografovania a natáčania v priestoroch výrobných hál. Mobilné telefóny si preto museli odložiť do uzavretých igelitových vrecúšok. Vďaka pútavej prezentácii sme sa dozvedeli o histórii a súčasnosti podniku.

Po úvodných častiach nasledovala prehliadka výrobného závodu. Výklad sme kvôli hluku absolvovali cez načúvacie zariadenia. Našu cestu sme začali v karosárni, kde sme mali možnosť vidieť plne automatizované výrobné linky. Roboty s veľkou presnosťou a rýchlosťou zvárali jednotlivé časti karosérie automobilu. Nasledovala prehliadka montážnej haly, kde  sme sledovali linkovú výrobu automobilu. Tu už prevládala práca ľudí, ktorí kompletizovali a kontrolovali automobily. Prehliadku sme zakončili pri výstupnej kontrole hotových modelov a ich prvom naštartovaní.

Na záver sa chceme poďakovať spoločnosti KIA MOTORS SLOVAKIA, s.r.o. za možnosť uskutočnenia exkurzie a za odborný výklad.

Mgr. Janka Dutková

Ing. Jaromír Slezák