Christmas Language Flower

Dňa 11. 12. 2019 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v anglickom jazyku s názvom Christmas Language Flower – Vianočný jazykový kvet pod vedením Mgr. Moravčíkovej a Mgr. Panákovej. Do súťaže bolo zapojených 20 študentov prvých, druhých, tretích a štvrtých ročníkov študijných odborov, ktorí si pripravili ukážky na umelecký prednes.

Keďže sa Vianoce nezadržateľne blížia, súťaž prebiehala vo vianočnej atmosfére. Pre študentov bol pripravený punč a aj sladké dobroty.

Súťaž bola rozdelená na 2 časti. V prvej časti sa všetci študenti prezentovali pripravenými úryvkami z poézie, prózy, drámy, textov piesní alebo vlastnou tvorbou. Študenti mohli recitovať, spievať alebo rapovať. V druhej časti súťažili vo vedomostnom teste, v ktorom sa nachádzali úlohy na slovotvorbu, počúvanie, čítanie s porozumením a aj video aktivity. Nakoniec si pozreli krátku vianočnú rozprávku a odpovedali na pripravené otázky.

Na 1. mieste sa v kategórii prednes umiestnila Rebeka Haluzová z II.BP, ktorá svoju ukážku krásne zaspievala, na 2. mieste Klaudia Vranová z III.BP, ktorá sa predstavila vlastnou tvorbou a na 3. mieste  sa umiestnil Tomáš Babčan z I.AP.

V kategórii za najlepšie vypracovaný vedomostný test získal 1.miesto Andrej Sališ z I.AN.

Všetkým súťažiacim aj zúčastneným srdečne blahoželáme a veríme, že sa im téma i súťaž páčili a cítili sa príjemne.