Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom

V piatok 15. novembra 2019 sa vybraní študenti II.BP zúčastnili slávnostnej konferencie v Žiline, ktorú organizovalo Občianske združenie Nenápadní hrdinovia. Vyvrcholil ňou 11. ročník projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom. Do projektu sa počas desiatich rokov zapojilo približne 400 žiakov základných a stredných škôl nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, Poľsku a na Ukrajine.

Úlohou projektu je nájsť ľudí, ktorí sa správali hrdinsky v čase, keď moc ovládali orgány komunistickej totality v rokoch 1945 – 1989 a cez štúdium písomných prameňov, rozhovory s pamätníkmi zdokumentovať príbeh “nenápadného hrdinu”.

Tento ročník projektu bol vyhlásený na tému “Učitelia v zápase s totalitou”. Na konferencii prezentovali študenti výsledky svojej práce na zvolenú tému, priblížili osudy tých, ktorí boli počas totality prenasledovaní za svoje presvedčenie a prispeli svojím konaním k Nežnej revolúcii. Pri príležitosti 30. výročia tejto udalosti sme si pripomenuli životy tých, ktorí boli počas komunizmu väznení za svoje postoje a činnosť, alebo stáli v novembri 1989 na námestiach.

Od založenia projektu vzniklo viac ako sto prác o nenápadných hrdinoch. Projekt vedie mladých ľudí k objavovaniu minulosti a ľudí, ktorí nám prinavrátili slobodu. Úlohou žiakov je objaviť a zaznamenať príbehy tých, ktorí boli prenasledovaní komunistickým režimom. Projekt sa každoročne otvára „v predvečer“ výročia Sviečkovej manifestácie.

Veríme, že budúci rok budú svoje zaujímavé projekty prezentovať aj študenti našej školy.