Florbalový turnaj o pohár riaditeľa školy SOŠ- stavebnej

Dňa 07. 11. 2019 sa v Strednej odbornej škole stavebnej, Tulipánova 2 , Žilina uskutočnil Florbalový turnaj o pohár riaditeľa školy SOŠ stavebnej.

Uvedeného turnaja sa zúčastnilo aj družstvo z našej školy a to v zložení:

brankár:   Samuel Papaj

 hráči: Sebastián Ftorek, Jakub Šteiniger, Kristián Fučela, Milan Hacek, Jozef Novák, Filip Stríž, Adam Hubočáni, Mário Bučo, Jakub Smutný, Michal Svrček.

Patrí im poďakovanie za výkon na uvedenom turnaji. Umiestnili sa na  2. mieste, získali medaily a diplom,  čím reprezentovali pekným úspechom našu školu.