Besedy s príslušníkmi mestskej polície

V dňoch 4.11. 2019 – 12.11.2019 sa pre žiakov prvých a druhých ročníkov študijných a učebných odborov SOŠ dopravnej konali besedy s príslušníkmi  mestskej polície.

Témy „Prevencia kriminality a sociálno-patologických javov“ a  „Trestnoprávna  zodpovednosť“  žiakov zaujali.  Nešlo totiž len o konštatovanie faktov, ale aj o príbehy zo života, ktoré rozprúdili diskusiu.  Žiaci sa dozvedeli množstvo informácií aj o práci policajtov, ktorá je veľmi náročná.

Besedy boli vedené na profesionálnej úrovni, boli zaujímavé a žiaci ich hodnotili veľmi kladne.

Príslušníkom mestskej polície  ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.